Zarząd Spółki

Prezes Zarządu
Tomasz Wiśniewski

Członek Zarządu
Paweł Piszczek

Kadra Zarządzająca

Dyrektor Szpitala i Opieki Ambulatoryjnej 

Renata Pietruszka 

 

Kierownik ds. Medycznych

Wojciech Kamiński

Dyrektor Departamentu Medyczno-Jakościowego

Barbara Peterko-Budniok