Poradnia zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem zaburzeń gospodarki węglowodanowej:

 • nietolerancji glukozy,
 • cukrzycy typu I,
 • cukrzycy typu II,
 • hipoglikemii.

Pracujemy nad zapobieganiem zespołom stopy cukrzycowej i otyłości, powikłaniom  cukrzycy, nefropatii, angiopatii, neuropatii i retinopatii.

Oferujemy:

 • badania analityczne
 • indywidualne opracowywanie diet
 • nauka samokontroli diabetyka- obsługa glukotestów, ketotestów, glukometrów,
 • instruktaż wstrzyknięć - metoda klasyczna, obsługa penów,
 • samodzielna interpretacja wyników,
 • promocja wiedzy i zachowań prozdrowotnych - tryb życia, higiena, aktywność społeczna i zawodowa,
 • rozwiązywanie problemów psychospołecznych.

 Centrum Medyczne UJASTEK  Sp.z o.o  ul . Ujastek 3,  31-752 Kraków


Lekarze:

Anna Sroga

Rejestracja: