Drogi Pacjencie przygotowaliśmy najważniejsze informacje, z którymi prosimy się zapoznać przed planowanym zabiegiem operacyjnym w naszym Szpitalu TOPMED.

 

WAŻNE!

 

Jeśli przed zabiegiem przeziębili się Państwo, gorączkują, pojawiła się miesiączka lub inne nieprzewidziane zdarzenie uniemożliwiające przybycie do szpitala, prosimy o pilny kontakt z Działem Obsługi Pacjenta Komercyjnego: +48 531 404 408 celem ustalenia dalszego postępowania.

 

Przed zabiegiem operacyjnym konieczne jest wykonanie badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich.

 

Badania laboratoryjne powinny być wykonane na nie więcej jak 7- 14 dni przed planowanym zabiegiem. Badania można zrealizować bez skierowania odpłatnie w laboratorium najbliższym miejscu zamieszkania. Wyniki badań prosimy zabrać ze sobą na konsultację lekarską przed zabiegiem w szpitalu TOPMED.

 

Jakie wykonać badania laboratoryjne?

 

Pacjent Pełnoletni

 • Morfologia
 • Elektrolity (sód, potas, chlorki)
 • Glukoza na czczo
 • Parametry krzepnięcia (APTT, INR)
 • Grupa krwi (oryginalny wynik)
 • Ogólne badanie moczu
 • HBS-antygen, anty-HCV, zaświadczenie o szczepieniu przeciw zapaleniu wątroby typu B (zabieg może być wykonany nie wcześniej niż po 2 tyg. od podania drugiej dawki szczepionki) lub oświadczenie o niewyrażeniu zgody na szczepienie przed operacją.

 

Jeśli masz  powyżej 60 r.ż. lub chorujesz na choroby: serca (w tym arytmię), płuc, lub cukrzycę wykonaj dodatkowo:

 • Poziom kreatyniny
 • Konsultację internistyczną (lekarza rodzinnego) celem wydania zaświadczenia o stanie zdrowia z kwalifikacją internistyczną do zabiegu
 • EKG
 • RTG

 

Dziecko

 • Morfologia z rozmazem
 • Elektrolity (sód, potas, chlorki)
 • Glukoza na czczo
 • Parametry krzepnięcia (APTT, INR)
 • Grupa krwi (oryginalny wynik)
 • Ogólne badanie moczu
 • HBS-antygen, anty-HCV, książeczka zdrowia dziecka z wpisem o szczepieniu przeciw zapaleniu wątroby typu B lub oświadczenie o niewyrażeniu zgody na szczepienie przed operacją