Konsultacja anestezjologiczna wykonywana w Szpitalu TOPMEDjest elementem przygotowania do zabiegu operacyjnego. Umówimy na nią na ok. dobę przed zabiegiem wykonywanym w trybie planowym. Na konsultację należy przynieść wyniki wykonanych  badań laboratoryjnych oraz zaświadczenia od internisty lub pediatry.

 

Konsultacja internistyczna / lub pediatryczna - prosimy donieść zaświadczenie o braku przeciwskazań do zabiegu od swojego lekarza prowadzącego.


W trakcie spotkania z anestezjologiem przeprowadzana jest:

  • kwalifikacja do znieczulenia
  • wybór rodzaju postępowania z uwzględnieniem stanu zdrowia (proszę przynieść opakowania lub listę stosowanych leków)
  • wybór i omówienie sposobu znieczulenia
  • omówienie i podpisanie zgody na znieczulenie
  • przekazanie zaleceń dotyczących przygotowania do zabiegu (dotyczy protez zębowych, szkieł kontaktowych, metalowych elementów typu kolczyki itp.)
  • wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości Pacjenta
  • w trackie wizyty anestezjologicznej mogą zostać zlecone dodatkowe badania i/lub konsultacje u lekarzy specjalistów

 

Termin konsultacji należy ustalić w recepcji Szpitala TOPMED:

  • telefonicznie - +48 531 404 408 lub +48 12 293 09 98
  • e-mailowo – topmed@ujastek.pl
  • osobiście

 

Pobierz ankietę anestezjologiczną wraz ze zgodą na znieczulenie (plik pdf) proszę się z nią zapoznać i przygotować odpowiedzi na pytania.