TOPMED Sp. z o.o.

ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków

tel.: 12 293 09 98, e-mail: mp@ujastek.pl

NIP: 6783102457, REGON: 121160684, KRS: 0000428534

Kapitał Zakładowy 32 450,00 zł

Konto Bankowe: 61 1050 1445 1000 0023 6487 4855