Umów się

dr Roman Kuśnierczyk

Lekarz Chirurg z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym. Akademię Medyczną im. Mikołaja Kopernika w Krakowie ukończył w 1988 r. Posiada specjalizację II stopnia z zakresu Chirurgii Ogólnej oraz jest w trakcie specjalizacji z zakresu chirurgii naczyniowej

 

Zainteresowania zawodowe

 • Operacje przepuklin, szczególnie pachwinowych i udowych własną techniką operacyjną – uszypułowanym płatem powięziowym
 • Chirurgia naczyniowa: leczenie niewydolności żylnej (żylaków, owrzodzeń troficznych) kończyn dolnych technikami termoablacji wewnątrznaczyniowej (RFITT Celon, termoablacja diatermiczna niewydolnych perfomatorów żylnych i żylaków)
 • Laparoskopia
 • Chirurgia tarczycy z wykorzystaniem neuromonitoringu
 • Diagnostyka ultrasonograficzna
 • Ultrasonografia zabiegowa

 

Kursy, certyfikaty:

 • Wielkopolskiej Szkoły Diagnostyki Obrazowej: Ultrasonografia jamy brzusznej, Ultrasonografia Dopplerowska naczyń obwodowych (kurs z poświadczeniem posiadania umiejętności), Ultrasonografia gruczołu piersiowego,
 • Polskie Towarzystwo Tyreologiczne: USG gruczołu tarczowego
 • Bechtold&Co: Zasady bezpiecznego użytkowania systemu laserowego Fox. Zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się urządzeniami emitującymi promieniowanie typu laserowego. Techniki wykonywania zabiegów przez skórnego zamykania naczyń oraz chirurgii drobnych zmian skórnych.


Umów się

dr Dariusz Kania - absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ w Krakowie. Dyplom specjalisty z zakresu chirurgii ogólnej uzyskał w 2013r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w III Klinice Chirurgii Ogólnej CMUJ w Krakowie, w Klinice Chirurgii Ogólnej Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych SUM w Sosnowcu oraz Szpitalach Powiatowych w Chrzanowie i Olkuszu. Wiedzę i umiejętności z zakresu chirurgii onkologicznej i naczyniowej rozszerzył w trakcie staży w  renomowanych  Ośrodkach Chirugicznych (Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii SUM, Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SUM, Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego SUM, Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UW, Oddział Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytutu Onkologii w Gliwicach).

Posiada Dyplom Umiejętności w Chirurgii Laparoskopowej Uniwersytetu Państwowego w Strasburgu (2010r.) oraz World Laparoscopy Hospital w Delhi(2010r.). Ukończył międzynarodowe kursy/staże  z zakresu chirurgii laparoskopowej:

 • European Institute of Telesurgery w Strasburgu (x3)
 • Cuschieri Skills Centre w Dundee (x3)
 • Foundation for Gastrointestinal Surgery w Davos
 • World Laparoscopy Hospital w Delhi
 • indywidualny staż z zakresu endoskopowych resekcji tarczycy w Hong Kongu

 Członek Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Endoskopowej SAGES oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Endoskopowej EAES.

 Autor nowatorskich zabiegów chirurgicznych w powiecie olkuskim i chrzanowskim:

 • pierwsza operacja zaopatrzenia przepukliny pachwinowej metodą laparoskopową (Chrzanów)
 • pierwsza laparoskopowa appendektomia (Olkusz)
 • pierwsza operacja selektywnej limfadenektomii pachwinowej z powodu czerniaka kończyny dolnej (Olkusz)
 • pierwsza operacja zaopatrzenia przepukliny pachwinowej metodą Desarda (Olkusz)
 • pierwsza operacja wycięcia torbieli włosowej z pokryciem ubytku zmodyfikowanym płatem Limberga-cięcie Dufourmentela (Olkusz)

 Autor grantu naukowego w ramach 34 konkursu projektu własnych MNiSW w 2007r. oraz 3 publikacji naukowych z zakresu chirurgii kolorektalnej i laparoskopowej.

 Poza chirurgią wykonuje badania endoskopowe (gastroskopia, kolonoskopia) oraz USG.  

 Zakres usług:

 • endoskopowe resekcje tarczycy

Opis:

Endoskopowe resekcje tarczycy należą do minimalnie inwazyjnych technik zapewniających bardzo dobry efekt estetyczny przy zachowaniu dotychczasowej skuteczności leczenia. Stosowany dostęp pachowo-piersiowy (BABA) umożliwia pozostawienie w miejscach niewidocznych blizn długości  5-10mm bez konieczności rozcinania skóry szyi. Okres hospitalizacji wynosi 3 dni a dalsze leczenie odbywa się w trybie ambulatoryjnym. 

 • laparoskopowe cholecystektomie (wypis w 1 dobie pooperacyjnej)
 • laparoskopowe operacje przepuklin (wypis w 1 dobie pooperacyjnej)
 • wycinanie guzów/zmian barwnikowych