Umów się

dr n. med. Rafał Pabiańczyk

specjalista chirurgii plastycznej

 

termin wizyt ustalany indywidulanie 

 

Jest absolwentem wydziału lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2006 roku nieustannie zajmuje się chirurgią plastyczną. Doświadczenie zawodowe zdobywał  pracując w Oddziale Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie. Jako nauczyciel akademicki na wydziale lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, obronił doktorat opierając swoje badania na mikrochirurgicznych modelach doświadczalnych. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Autor i współautor 14 publikacji naukowych i 18wystąpień w krajowych i zagranicznych sympozjach naukowych (USA, Niemcy, Austria, Szwecja). Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe prowadząc prace naukowo badawcze w Katedrze Fizjologii UJCM oraz uczestnicząc w szkoleniach zawodowych i zjazdach naukowych.

 

Kursy, certyfikaty:

  • Wielkopolskiej Szkoły Diagnostyki Obrazowej: Ultrasonografia jamy brzusznej, Ultrasonografia Dopplerowska naczyń obwodowych (kurs z poświadczeniem posiadania umiejętności), Ultrasonografia gruczołu piersiowego,
  • Polskie Towarzystwo Tyreologiczne: USG gruczołu tarczowego
  • Bechtold&Co: Zasady bezpiecznego użytkowania systemu laserowego Fox. Zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się urządzeniami emitującymi promieniowanie typu laserowego. Techniki wykonywania zabiegów przez skórnego zamykania naczyń oraz chirurgii drobnych zmian skórnych.

 


Umów się

dr n.med. Joanna Jędrys

specjalista chirurgii plastycznej

specjalista chirurgii ogólnej

 

termin wizyt ustalany indywidulanie 

 

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizację z chirurgii ogólnej oraz studia doktoranckie odbyła w I Klinice Chirurgii Ogólnej UJ CM w Krakowie, następnie ukończyła specjalizację z chirurgii plastycznej w Oddziale Chirurgii Plastycznej Szp.Rydgiera w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła poprzez uczestnictwo w licznych stażach oraz szkoleniach w Polsce i za granicą. W latach 2003-2010 prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu chirurgii ogólnej oraz ultrasonografii ze studentami Wydziału Lekarskiego oraz School of Medicine UJ. Brała udział w kilku badaniach klinicznych, przetłumaczyła z języka angielskiego 2 rozdziały na temat chirurgii rekonstrukcyjnej piersi w podręczniku „Sabiston Textbook of Surgery”, jest autorką kilkunastu oryginalnych prac naukowych i kilkudziesięciu doniesień zjazdowych. W latach 2012-2016, w trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznej, prowadziła wykłady z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej i leczenia oparzeń dla lekarzy organizowanych przez CMKP.


 


Umów się

dr n. med. Marta Raczkowska – Muraszko

specjalista chirurgii plastycznej

 

Specjalista Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie. Specjalista I stopnia z chirurgii ogólnej. Od 2002 roku specjalista II stopnia z chirurgii plastycznej. W 2014 roku uzyskała tytuł naukowy Doktora Nauk Medycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w I Katedrze Chirurgii Ogólnej CMUJ w Krakowie, w Klinice Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na licznych stażach, szkoleniach i konferencjach krajowych i zagranicznych prowadzonych przez wiodących chirurgów plastyków z Europy i ze świata m.in. we Włoszech, Szwecji, Francji i USA.

 

Wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i terapii laserowej.


 


Umów się

dr med. Dominik K. Boligłowa
specjalista chirurgii plastycznej i estetycznej

 

Absolwent prestiżowego Wydziału medycyny i chirurgii „Gemelli” na słynnym Università Cattolica del Sacro Cuore (Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca z polikliniką „Gemelli”) w Rzymie, w roku akademickim 2007/2008. Lekarski Egzamin Państwowy zdał ze znakomitym wynikiem dnia 16.07.2009 roku w Rzymie, zdobywając 268,75 na 270 możliwych do uzyskania punktów. W tym samym roku obronił swoją dysertację pt.: „Ginekomastia: aspekty kliniczne i chirurgiczne ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów postbariatrycznych”.

 

Pracę zawodową połączoną z uzyskiwaniem tytułu specjalisty rozpoczął w 2010 roku w Szwajcarii w centrach chirurgicznych: Mendrisio, Herisau i Gstaad, a od 2013 roku kontynuował ją w Niemczech. Podczas specjalizacji wykonał samodzielnie 1788 udokumentowanych zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej.

 

Tytuł specjalisty chirurgii plastycznej i estetycznej uzyskał 17.01.2018 roku we Frankfurcie nad Menem.

 

Podążając za postępem chirurgii plastycznej, nie przestaje kontynuować swojego rozwoju, doskonaląc umiejętności na wielotygodniowych stażach u najznakomitszych specjalistów z całego Świata (m.in. dr Maurizio Nava w Mediolanie, dr Carlos del Pino Roxo w Rio de Janeiro , prof. Joerg Gruenert w St. Gallen, dr Jose Luis Martin del Yerro Coca w Madrycie, dr Michael Bromba w Essen), a także na kursach specjalistycznych z zakresu mikrochirurgii, chirurgii estetycznej nosa i piersi, chirurgii ręki oraz chirurgii intymnej.

 

Do Sierpnia 2018 pracował w „Klinice chirurgii plastycznej, estetycznej, chirurgii ręki z centrum leczenia ciężkich oparzeń” w Offenbach nad Menem pod kierunkiem prof. Henrika Menke.

 

Doświadczenia kliniczne i własne techniki chirurgiczne dr Boligłowy zostały opublikowane w formie artykułów w siedmiu czasopismach naukowych (stan na Październik 2018) oraz w siedemnastu oficjalnych wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach branżowych.

 

Równocześnie z medycyną dr Boligłowa studiował na wydziale wokalno-aktorskim Akademii Muzycznej w Krakowie i do 2009 roku okazjonalnie występował.

 

 

W klinice TOPMED wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej estetycznej oraz rekonstrukcyjnej.

 Mówi biegle w języku polskim, angielskim, włoskim, niemieckim, a także rosyjskim i hiszpańskim.

 


 

Graduate of the prestigeous medical and surgical faculty „Gemelli” at the famous Catholic University of Sacred Heart with „Gemelli” hospital (Università Cattolica del Sacro Cuore con policlinico „Gemelli") in Rome in the academic year 2007/2008. On 16th July 2009, Dr. Boliglowa passed his state exam scoring in the top percentile, with 268.75 points out of a maximum 270. In the same year he defended his dissertation „Gynaecomastia, clinical and surgical issues with a special attention to postbariatric patients”.

 

In 2010, Dr. Boliglowa began his postgraduate training at Swiss surgical centres: Mendrisio, Herisau and Gstaad. From 2013 up until 2017, he continued to hone his skills in Germany. During his training he performed 1,788 plastic surgeries alone. On January 17th, 2018 in Frankfurt, Dr. Boliglowa received a Board Certification in Plastic and Aesthetic Surgery.

 

Dr. Boliglowa continuously advances his skills. He attends fellowships, working alongside some of the world’s leading specialists (a few being: Maurizio Nava, MD in Milano, Carlos del Pino Roxo, MD in Rio de Janeiro, Prof. Joerg Gruenert, MD in St. Gallen, Michael Bromba, MD in Essen and Jose Luis Martin del Yerro Coca, MD in Madrid) and pursues specialistic courses within microsrugery, aesthetic rhinoplasty, breast and genital surgery.

 

Until August 2018 he worked in the Department of Plastic, Aesthetic and Hand Surgery, Burn Center in Offenbach am Main, directed by Prof. Henrik Menke, MD.

 

His clinical experience and own surgical techniques have been published as peer reviewed papers in 7 scientific journals and presented on 17 official international surgical meetings.

 

In parallel to medicine, Dr. Boliglowa originally studied opera singing at the Cracow Academy of Music. Up until 2009, he performed occasionally.

 

 

In this Clinic he performs plastic, aesthetic and reconstructive interventions.

 Dr. Boliglowa, MD speaks fluent Polish, English, Italian, German and has conversational capabilities in Russian and Spanish.

 

Tłumaczenie na język arabski