Poradnia prowadzi diagnostykę i leczenie chorób krwi i układu krwiotwórczego w zakresie niedokrwistości, leukopenii, leukocytozy i małopłytkowości, chorób rozrostowych układu krwiotwórczego

Oferujemy:

  • badanie morfologiczne krwi obwodowej (morfologia krwi, rozmaz krwi obwodowej)
  • różnicowanie zaburzeń składu krwi (żelazo, TIBC w surowicy, liczba retikulocytów, bilirubina całkowita i bezpośrednia w surowicy, kreatynina w surowicy, ALAT, ASPAT, ALP, GGTP, LDH, TSH w surowicy)
  • rozpoznawanie zaburzeń hemostazy (liczba płytek krwi, INR, APTT, fibrynogen)
  • testy białkowe (OB, fibrynogen, CRP, odczyn lateksowy RF)
  • USG jamy brzusznej

TOPMED  Sp. z o.o  ul . Ujastek 3,  31-752 Kraków


Lekarze:

Andrzej Zduńczyk

 

Rejestracja:

  • osobista
  • telefoniczna 12 293 09 98 w godz. pon.-pt.: 7:00-19:00
  • elektroniczna topmed@ujastek.pl