Wzrastająca liczba noworodków urodzonych przedwcześnie i z problemami okołoporodowymi powoduje, że coraz częściej stajemy przed koniecznością zapewnienia im specjalistycznej i fachowej opieki. Jej zakres dotyczy prognozowania ich rozwoju i stymulacji zaburzonych funkcji. W ramach funkcjonowania naszego gabinetu zapewniamy kompleksową opiekę wykwalifikowanej kadry w zakresie oceny rozwoju ruchowego, dostosowania rodzaju terapii, instruktażu dotyczącego codziennej pielęgnacji dziecka, wczesnej diagnozy niedojrzałości lub uszkodzenia centralnego układu nerwowego.

 

 Leczone schorzenia:

 • wady genetyczne np. Zespół Downa
 • zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego np. mózgowe porażenie dziecięce
 • zaburzenia napięcia mięśniowego 
 • asymetria ułożeniowa
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego 
 • dzieci urodzone przedwcześnie 
 • dzieci z wadami wrodzonymi 
 • kręcz szyi, porażenie splotu barkowego

 

Zapewniamy:

 • wysokospecjalistyczną terapię dziecka z wyzwaniami rozwojowymi
 • specjalistyczną opiekę okresu niemowlęcego
 • monitoring i ciągłość kompleksowej opieki od momentu urodzenia do osiągnięcia planowanego celu terapii
 • stworzenie indywidualnego planu terapeutycznego uwzględniającego potrzeby i możliwości dziecka i jego rodziny
 • zapewniamy specjalistyczne metody terapii, pracujemy w oparciu o sprawdzoną wiedzę i światowe standardy

 

Stosujemy następujące metody terapii:

 

Metoda NDT-Bobath z powodzeniem jest stosowana u wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju. Dzieciom z uszkodzeniem Ośrodkowego Układu Nerwowego pomaga w rozwoju, aby mogły uzyskać niezależność w życiu i maksymalnie wykorzystać swoje możliwości.

 

Metoda diagnostyczna prof. Prechtla – jest narzędziem do diagnozowania niedojrzałości układu nerwowego. Obserwując ruchy spontaniczne dziecka oceniamy jego sprawność neurologiczną i mamy możliwość wykrycia wszelkich nieprawidłowości i odstępstw od normy ruchowej, czy też wykrycia ewentualnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego.

 

Test zaburzeń motoryki niemowląt (test TIMP – Test of Infant Motor Performance) – test dla dzieci urodzonych po 32. tygodniu ciąży. Ewentualny nieprawidłowy wynik jest wskazaniem do rozpoczęcia wczesnej rehabilitacji, a następnie pozwala na określanie postępów prowadzonej terapii.

 

Kineziotaping – polega na oklejaniu specjalną taśmą, w pediatrii stosowana jako uzupełnienie terapii funkcjonalnej.

 

W ramach Gabinetu rehabilitacji wcześniaków i niemowląt metodą NDT-Bobath współpracujemy z Poradnią Neurologopedyczną oraz Poradnią Psychologiczną.

 

Świadczenia udzielane są:

 • bez skierowania
 • odpłatnie:

Rehabilitacja niemowląt - 100 zł/1h rehabilitacji indywidualnej

 

Dni konsultacyjne: wtorek: 14.30-16.30

 

Rejestracja:

 • osobista
 • telefoniczna 12 293 09 98 w godz. pon.-pt.: 7:00-19:00
 • elektroniczna topmed@ujastek.pl

 

Rehabilitacje prowadzi: mgr Magdalena Kmita - fizjoterapeuta, specjalista metody NDT-Bobath, rehabilitant noworodków oddziału Neonatologicznego Szpitala UJASTEK